Catatan

Tunjukkan catatan dari April, 2016

Perlindungan takaful

Imej
Perlindungan Takaful
.
Setiap kita berhadapan dengan pelbagai risiko dan selalunya berkait rapat dengan komitmen kewangan apabila berlakunya sesuatu kejadian yang tidak diingini seperti kemalangan, jatuh sakit, diagnos penyakit kritikal, kehilangan upaya sementara atau kekal dan kematian. 
.
Dalam perancangan kewangan, skim perlindungan insurans atau takaful adalah instrumen yang boleh digunakan sebagai persediaan menghadapi risiko yang berkenaan.
.
Apakah kemungkinan keadaan diatas berlaku? 
.
Adakah anda bersedia daripada segi kewangan sekiranya anda hilang upaya untuk bekerja lagi disebabkan oleh penyakit kritikal misalnya? 
.
Sekiranya berlaku kematian, adakah ahli keluarga anda boleh meneruskan kelangsungan hidup sedia ada?
.
Pelan perlindungan yang sesuai boleh diambil diantaranya ialah:
.
- Takaful Keluarga (Hayat, Penyakit Kritikal, Kemalangan)
- Takaful Pendidikan
- Pelan Perubatan (Cashless & Non-Cashless)
- MRTT (Mortgage Reducing Term Takaful)
- Takaful Am (Kenderaan, ‘Fire’, ‘Household…

Brilliant Advice From Jack Ma