Isnin, September 12, 2011

Operasi ternak kepah dan kultur mutiara
SELAIN menjadi perintis kepada projek mutiara air tawar di Tasik Kenyir, AkUATROP juga mengharapkan kejayaan projek tersebut dicapai bersama para peserta.
Selain itu, pusat kecemerlangan tersebut dapat berkongsi teknik dan pengetahuan dalam bidang itu bagi memastikan industri berkenaan terus berkembang pesat di Malaysia seterusnya di seluruh dunia pada masa depan.

Secara khususnya projek berkenaan adalah untuk:

* Memberikan kemahiran kepada penduduk Terengganu untuk terlibat dalam bidang ternakan kepah mutiara air tawar.
* Membimbing tentang teknik penghasilan mutiara secara komersial.
* Menggalakkan penduduk Terengganu untuk bekerja sendiri daripada menganggur atau menghabiskan masa dengan aktiviti yang tidak berfaedah.
* Tasik Kenyir yang berkeluasan 260 km persegi mempunyai 340 buah pulau kecil terletak di Negeri Terengganu merupakan tasik buatan manusia yang terbesar di Asia Tenggara.
* Ia juga adalah habitat hidupan spesies liar dan eksotik.
* Tasik Kenyir berpotensi dimajukan sebagai kawasan ternakan kepah, contohnya di Kuala Sungai Kiang, Sungai Mandak dan Pangkalan Gawi.
* UMT sebagai sebuah universiti yang terunggul dalam bidang akuakultur berupaya menerajui penyelidikan teknologi penghasilan mutiara di Malaysia.
Penyelidikan kepah mutiara air tawar masih belum diterokai di Malaysia. Kajian yang bakal dijalankan ini adalah yang pertama.
1. Membangunkan sosio-ekonomi penduduk setempat,
2. Melipatgandakan pendapatan penduduk setempat,
3. Menghasilkan teknik pengkulturan tiram mutiara air tawar bagi tujuan komersial,
4. Membantu KETENGAH dan kerajaan negeri meningkatkan tahap ekopelancongan setempat.

Kesan ke atas penduduk
Projek yang akan dijalankan ini akan memberi impak yang besar kepada penduduk setempat seperti berikut:
1. Membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat.
2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat.
3. Meningkatkan sosio-ekonomi negeri.
4. Memajukan industri pelancongan yang menjadi salah satu sumber utama ekonomi negeri

Operasi Pengimpalan

* Pengimpalan mantel
* Pengimpalan nuclei


Operasi pengkulturan


* Kolam bersepadu (kepah diternak bersama ikan tilapia)
Kaedah kolam bersepadu ini adalah satu ternakan polikultur, di mana kepah mutiara akan diternak bersama dengan ikan.
Sistem berkenaan telah dipraktikan di Taiwan kerana mendatangkan pulangan menguntungkan. Bahan kumuhan ikan akan dikitar semula oleh kepah yang bersifat penapis dan dalam masa yang sama untuk menyuburkan plankton di dalam air sebagai makanan kepada kepah.
Kelebihan dari aspek ekonomi pada kaedah ini, memberi pulangan sampingan dalam ternakan ikan sementara menunggu pungutan hasil mutiara.

* Kolam terkawal (kepah import untuk penyelidikan dan penelitian)
Kaedah kolam terkawal ini bertujuan untuk menternak kepah mutiara dari negara luar yang diimport dari Thailand atau Indonesia dalam kadar yang sedikit sebagai kajian untuk pemantauan pembentukan mutiara yang berkualiti dan tempoh masa penghasilan mutiara.
Kaedah tersebut telah pun berjaya dipraktik di Indonesia yang mana spesies yang berasal dari Taiwan kemudiannya diternak di dalam kolam secara terkawal. Pengawalan dan pemantauan kolam terkawal akan diperketatkan.

Fasa ternakan kepah mutiara air tawar


Fasa - Fasa pengurusan ternakan

* Fasa 1: Pengumpulan kepah
Pada peringkat awal projek, sepanjang bulan September - Disember, kepah yang terdapat di Tasik Kenyir dikumpulkan di dalam kolam.

* Fasa 2: Pemilihan kepah matang
Peringkat seterusnya adalah memilih kepah yang matang dan sesuai untuk operasi pengimpalan nuclei. Ini penting dalam penghasilan mutiara yang berkualiti.

* Fasa 3: Operasi Pengimpalan nuclei
Kepah yang telah dipilih akan diasingkan dari kolam stok dan akan dipindahkan ke dalam tangki simen.
Dibiarkan dua hingga tiga hari sebelum operasi pengimpalan dijalankan. Peralatan khas untuk pengimpalan akan digunakan untuk memindahkan nuclei ke dalam kepah.

* Fasa 4: Ternakan di dalam kolam
Kepah yang telah siap di masukkan nuclei akan dibiarkan dua hingga tiga hari sebelum dipindahkan ke dalam kolam untuk diternak. kepah yang memuntahkan semula nuclei akan diasingkan dan diletakkan semula ke dalam kolam stok. Kepah yang telah sedia diletakkan ke dalam kolam ternakan hingga tempoh penuaian mutiara. Pemantauan kualiti air dan kecukupan plankton di pantau setiap bulan terutamanya kolam bersepadu.

*Fasa 5: Pemungutan hasil
Fasa terakhir adalah pemungutan hasil mutiara setelah tempoh matang dua hingga tiga tahun.

sumber: Utusan Malaysia

Tiada ulasan:

Jutawan Homestay

Sila klik di gambar untuk maklumat lanjut.