Khamis, April 30, 2009

Konsep Keusahawan

Keusahawanan
.
Menurut Histrich and Peter (1998), Keusahawanan adalah proses yang cergas kearah membina kekayaan. Kekayaan ini dibina oleh individu yang percaya bahawa untuk menghasil sesuatu yang bermanafaat untuk sesuatu keluaran atau perkhidmatan, risiko utamanya ialah modal, masa dan jaminan kerjaya.
..
Ini adalah satu proses untuk membina sesuatu yang baru dan bermanafaat dengan pengorbanan masa dan tenaga, mempercayai system pembiayaan, psikologi dan risiko social, dan menerima pulangan kewangan, kepuasan peribadi dan kebebasan.
..
Aspek asas:
..
1. Melibatkan proses penciptaan yang hasilnya mewujudkan manafaat yang baru. Manafaat yang dihasilkan oleh proses penciptaan adalah dinikmati oleh usahawan yang mencipta dan pasaran yang telah dibangunkan.
..
2. Menuntut kepada pengorbanan masa dan tenaga.
..
3. Perlu percaya kepada risiko yang terdiri dari berbagai jenis ruang bergantung kepada bidang yang di usahakan tetapi berpusat disekitar ruang kewangan, psikologi dan persekitaran social.
..
4. Menghasilkan usahawan. Lebih penting dari itu ialah kebebasan yang bergantung kepada kepuasan individu. Pulangan kewangan pula datang dari aktiviti keuntungan usahawan. Kewangan adalah tanda dan symbol kejayaan.
..
Keusahawanan ditakrif oleh Kuratko and Hodgetts (2004) ialah proses pembaharuan dan penciptaan usaha baru melalui 4 dimensi utama iaitu individu, organisasi, persekitaran dan proses – dengan bantuan jalinan kerjasama kerajaan, pendidikan dan institusi.
..
Dalam menghargai kepentingan keusahawanan pada abad ke 21, Kuratko dan Hodgetss(2004) membina gabungan definasi keusahawanan seperti berikut:
..
“Keusahawanan adalah proses dinamik visi, perubahan dan penciptaan. Ianya menuntut permintaan penggunaan tenaga dan semangat terhadap penciptaan dan pengimplementasian idea baru dan cadangan kreatif.
.
Paling penting ramuannya termasuk kerelaan untuk mengambil kira risiko dalam tempoh masa, modal, atau kerjaya, kebolehan merumuskan kumpulan perusahaan yang berkesan, kemahiran kreatif kepada pegawai yang memerlukan sumber, kemahiran asas pembinaan perancangan perniagaan yang sempurna; dan akhir sekali visi untuk mengenali peluang ketika orang lain melihatnya sebagai kelamkabut, percanggahan dan kekeliruan.”
..
Siapakah usahawan?
.
Usahawan adalah peneroka kepada kejayaan perniagaan hari ini. Mereka memiliki kepekaan terhadap peluang, memiliki panduan untuk pembaharuan dan memiliki keupayaan penyelesaian yang mana kini menjadi rujukan dan alat ukur oleh perusahaan bebas.
..
Scarborough dan Zimmerer (1998) menakrifkan usahawan sebagai seseorang yang mencipta perniagaan baru secara tidak nyata untuk tujuan mencapai keuntungan dan pertumbuhan perniagaan melalui cara mengenalpasti peluang dan pengumpulan keperluan sumber kepada capital.
..
Kuratko dan Hodgetss (2004) menakrifkan usahawan sebagai seseorang yang menerima tugas untuk mengurus, mentadbir dan mempercayai risiko dalam perniagaan. Usahawan juga ialah pemangkin kepada perubahan ekonomi yang digunakan oleh sesiapa saja bagi tujuan penelitian, perancangan yang baik dan pertimbangan bila melaksanakan urusan keusahawanan.
..
Usahawan bekerja dengan kreatif , optimis dan komited untuk memperkenalkan sumber baru atau menggantikan yang lama dengan keupayaan yang baru dan semua ini adalah bagi tujuan penciptaan kekayaan.
..
Hari ini usahawan ialah orang yang membawa pembaharuan atau pembangun kepada sesiapa yang mengakuinya dan merebut peluang yang ada ; mengubah peluang tersebut melalui idea kerjakuat atau idea pemasaran , ditambah nilai melalui masa ,tenaga, wang atau kemahiran; mempercayai risiko persaingan pasaran untuk mengimplementasi idea; dan merealisasikan pulangan dari tenaga yang telah dicurahkan.
..
Makna dan definasi usahawan adalah berbagai dengan tertib tertentu. Sebagai contoh ahli ekonomi melihat usahawan sebagai pembawa sumber , pekerjaan, kebendaan dan lain-lain asset melalui kombinasi yang luarbiasa menjadikan nilainya lebih besar dari sebelumnya; mereka juga yang mencadangkan perubahan , pembaharuan dan peraturan baru untuk menjana keuntungan.
..
Ahli psikologi menakrif usahawan dari segi tempoh pencapaian. Bagi ahli psikologi usahawan adalah individu yang bergerak mencari cabaran dan penyelesaiannya.
..
Walaupun setiap definisi menunjukan usahawan dari perbezaan pandangan yang kecil , semuanya mengandungi persamaan fahaman seperti pembaharuan, kekayaan, pengurusan, penciptaan, dan pengambilan risiko. Usahawan adalah pemangkin kepada perubahan ekonomi bagi tujuan penelitian, perancangan pertimbangan yang baik dalam mengimplementasikan proses keusahawanan.
..
.
Kepentingan Keusahawan
..
Keusahawanan adalah penting kepada dunia hari ini. Ianya adalah pemangkin kepada perubahan ekonomi dan pertumbuhannya. Peraturan keusahawanan dalam pembangunan ekonomi melibatkan lebih daripada hanya pertambahan perkapita pengeluaran dan pendapatan. Ianya melibatkan inisiatif dan menjadi perubahan dalam struktur perniagaan dan persatuan. Perubahan ini beriringan dengan pertumbuhan dan pertambahan pengeluaran.
..
Satu teori pertumbuhan ekonomi menggambarkan pembaharuan sebagai kunci untuk pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan keluaran baru atau perkhidmatan untuk pasaran. Aktiviti pembaharuan juga merangsang minat pelaburan dalam perusahaan yang baru dicipta. Dengan demikian , keusahawanan melalui proses pembaharuan mencipta pelaburan baru bagi perusahaan baru tersebut, iaitu hasil dari pembangunan ekonomi. Lebih banyak perusahaan di cipta, perkerjaan baru akan diwujudkan, dengan demikian mengurangkan kadar pengangguran.
..
Keusahawanan, melalui kreativiti dan proses pembaharuan mengeluarkan produk baru dan perkhidmatan untuk memenuhi keperluan manusia. Ianya menyediakan specific produk atau perkhidmatan yang diperlukan oleh pelanggan. Dalam pengeluaran dan perkhidmatan yang baik, usahawan akan mencari jalan yang lebih baik untuk penggunaan sumber dan mengurangkan pembaziran. Untuk itu masyarakat akan dapat kebaikan dan perkhidmatan yang lebih murah.
..
Keusahawanan membantu memperbaiki kehidupan jutaan manusia melalui produk baru dan perkhidmatan yang dibawa ke dalam pasaran. Lebih dari itu usahawan juga amat murah hati dalam pengagihan kekayaan mereka kepada yang wajar menerimanya mengikut keutamaan. Oleh itu usahawan adalah individu yang mencipta kekayaan, atau boleh dikatakan juga sebagai penggalak kewujudan kekayaan.
2 ulasan:

Tanpa Nama berkata...

please visit our website to get business opportunity

Tanpa Nama berkata...

http://www.kltp.net/b29/webhome.php, please visit our website to get business opportunity

Apa itu Hibah Takaful?

Luangkan masa 2 minit anda untuk isu yang agak penting tetapi masih ramai yang kurang pengetahuan dan kesedaran iaitu tentang Hibah...